Rekisterinpitäjä: Suomen Mobiilivaruste Oy

Postiosoite: Suomen Mobiilivaruste Oy, Kutomonkuja 2 F 4, 30100 Forssa

Rekisteristä vastaava henkilö: Taneli Sundholm

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Taneli Sundholm

Rekisterin nimi: Suomen Mobiilivaruste Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteritietoja voidaan käyttää Suomen Mobiilivaruste Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä tilausten käsittely tarkoituksiin.

Rekisteritietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin rekisteröidyn suostumuksella. Uutiskirjeen peruuttaminen on mahdollista asiakassivulla sisään kirjautumisen yhteydessä tai lähettämällä vapaamuotoinen peruuttamispyyntö osoitteeseen info@mobiilivaruste.fi .

Suomen Mobiilivaruste Oy Asiakasrekisterissä kerätään seuraavia tietoja

  • Asiakkaan nimi, osoite, postinumero ja postitoimipaikka
  • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Asiakastunniste ja -numero
  • Historia edellisistä tilauksista
  • Liittymispäivämäärä
  • Yrityksen nimi, Y-Tunnus

Uutiskirjeen peruuttaminen on mahdollista asiakassivulla sisään kirjautumisen yhteydessä tai lähettämällä vapaaehtoinen peruuttamiskirje osoitteeseen info@mobiilivaruste.fi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Asiakastietoja ei luovuteta Suomen Mobiilivaruste Oy:n asiakasohjelman ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Manuaalisesti tallennetut tiedot
Suomen Mobiilivaruste Oy käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Asiakastietoja säilytetään sähköisesti lukitussa turvallisessa paikassa.

ATK-pohjainen asiakasjärjestelmä:  Ainoastaan Suomen Mobiilivaruste Oy:n henkilökunnalla on oikeus käyttää asiakasjärjestelmän tietoja. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Henkilökunta voi käyttää asiakasjärjestelmän tietoja vain tehtävän vaatimalla tavalla. Rekisteriä saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat sitä toimenkuvassaan. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Järjestelmään tallennettu asiakastunniste on salattu eikä sitä pysty näkemään. Järjestelmä on suojattu tietoturvajärjestelmällä ulkoisia uhkia vastaan.

Rekisterin tietosisältö:
Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaan tunnistamiseksi tarvittavat perustiedot (asiakasnumero, henkilön tai yrityksen nimi, syntymäaika tai Y-tunnus) sekä verkkokaupasta tehdyn tilauksen toimittamiseksi välttämättömät tiedot (yhteystiedot, toimitus- ja laskutusosoitteet).

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään tai hänen edustamaltaan yritykseltä. Tietoja voidaan kerätä myös kolmansilta tahoilta lain sallimissa rajoissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta sivullisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko-puolelle:
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, muokata tai poistaa rekisteristä itseään koskevia henkilötietoja. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Muutokset voidaan tehdä asiakassivujen kautta tai vapaamuotoisella pyynnöllä sähköpostitse osoitteeseen info@mobiilivaruste.fi.